Công văn khẩn của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (25/09/15)
Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 17811/QLD-KD ngày 21/9/2015 gửi Sở Y tế các tính thành phố trực thuộc TW; Các bệnh viện trực thuộc Bộ; Tổng Công ty Dược Việt Nam và các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ phòng và điều trị bệnh
Tăng cường bảo vệ động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (08/09/15)
Nhằm tăng cường bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định của các Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 16315/QLD-MP ngày 28/8/2015 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Các đơn vị sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam đề nghị thực hiện tốt các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ thiện nhiên, bảo vệ tính đa dạng sinh học.
Tham vấn quốc gia về MRA BE - Dự thảo lần 3 MRA báo cáo nghiên cứu BE. (27/05/15)
Tham vấn quốc gia về MRA BE - Dự thảo lần 3 MRA báo cáo nghiên cứu BE.
Xin ý kiến Góp ý Dự thảo 48 TCVN - DĐVN (08/09/15)
Công văn số 14803/QLD-VP ngày 11/8/2015 của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý cho Dự thảo lần thứ 48 Tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc - Dược điển Việt Nam (TCVN - DĐVN)
Dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc (16/09/14)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc
Dự thảo 5 Thông tư ban hành các danh mục thuốc theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP. (17/01/15)
Dự thảo các Thông tư ban hành các danh mục thuốc theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP: Danh mục thuốc đấu thầu; DM thuốc Đấu thầu tập trung; DM thuốc đàm phán giá; DM thuốc trong nước sản xuất được đáp ứng yêu cầu điều trị; ... - Dự thảo 5
Công bố các thủ tục hành chính thay đổi/bổ sung, thủ tục hành chính mới qui định tại Thông tư 44/2014/TT-BYT và Thông tư 19/2014/TT-BYT. (10/06/15)
Công bố các thủ tục hành chính thay đổi/bổ sung, thủ tục hành chính mới qui định tại Thông tư 44/2014/TT-BYT và Thông tư 19/2014/TT-BYT.
Danh sách các nhà sản xuất vắc xin (11/04/15)
Danh sách các nhà sản xuất vắc xin có số đăng ký.