cucduocquanlyduoc
19 Tháng Tư 2014
 Thống kê truy cập Đóng
Tư Cách Thành Viên Tư Cách Thành Viên:
Người Dùng Mới Nhất Mới Nhất: huenguyne291293
Mới Ngày Hôm Nay Mới Ngày Hôm Nay: 2
Mới Ngày Hôm Qua Mới Ngày Hôm Qua: 3
Đếm Người Dùng Toàn Bộ: 2753

Người Dùng Online Người Dùng Online:
Khách Khách: 26
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 26


 In Ấn   

 Liên kết Đóng

 In Ấn   

 Tin tức Đóng
Thông tư liên tịch số 36/TT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn về đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 37/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc 

Đăng ký thuốc

Ngày 01/10/2013, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký ban hành các Quyết định và danh mục cac thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành đợt 83

Ngày 17/12/2013, Cục trưởng Cục Quản lý dược đã ký Quyết định số 398/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký của 04 thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam; Không cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đăng ký thuốc do Công ty XL Laboratories Pvt., Ltd., India sản xuất đã nộp tại Cục QLD và ngừng tiếp nhận các hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại của các thuốc do Công ty XL Laboratories Pvt., Ltd., India sản xuất 


Đăng ký thuốc...
Kinh doanh dược

Cục quản lý Dược gửi các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về thuốc tại VN, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc tại VN, Hiệp hội doanh nghiệp dược VN, Hội dược học VN, Hiệp hội các doanh nghiệp Ấn Độ tại VN, Phòng thương mại Châu Âu tại VN - Nhóm các doanh nghiệp dược phẩm về việc xin ý kiến về dự thảo thông tư quy định doanh nghiệp nước ngoài hoạt động thuốc tại Việt Nam  


Kinh doanh dược...
Quản lý giá thuốc
Dự thảo
05:59-15/04/2011
Dự thảo hướng dẫn một số nội dung về Hồ sơ mời thầu thuốc

Ngày 18/10/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4140/QĐ-BYT Công bố 41 thuốc biệt dược gốc (Đợt 9)


Quản lý giá thuốc...
Chất lượng thuốc
QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Dự thảo công nghiệp dược
09:24-28/04/2011

QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Nội dung chi tiết tham khảo tại:


Chất lượng thuốc...

 In Ấn   

 Quảng cáo Đóng
Cuc ATVSTP
Kham chua benh
Bo Y te
Hiep hoi duoc
Dược thư
Biểu mẫu báo cáo KDD 2011
Bao SKDS

 In Ấn   

 Số người truy cập Đóng

 In Ấn   

 Phản hồi Đóng
Hủy Bỏ   Gửi

 In Ấn   

Bản quyền: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.
Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Hà Nội.
Điện thoại: 844-37366483 Fax: 844-38234758. Email: cqldvn@moh.gov.vn
Xây dựng và hỗ trợ bởi VietTotal - http://www.VietTotal.com