Dự thảo VBQPPL về QLKD >>

Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuDự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư này thay thế Quyết định số 45/2016/TT-BYT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi)


File đính kèm :
_TT_Mã_HS_2017.rar