Ds vắc xin được cấp SĐK >>

Quyết định ban hành Danh mục vắc xin, sinh phẩm y tế đợt 30Quyết định số 52/QĐ-QLD, 53/QĐ-QLD ngày 05/02/2016 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 30

File đính kèm :
QDVXSPYT_Dot30.rar

Các tin khác