Dự thảo VB QPPL về QLCL >>

Dự thảo lần 3 của 06 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược 2016Dự thảo lần 3 của 06 Thông tư: Thông tư quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP); Thông tư quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP); Thông tư quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP); Thông tư quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP); Thông tư quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Thông tư quy định quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

File đính kèm :
Du_thao_06_Thong_tu.rar