Dự thảo VB QPPL về ĐKT >>

Dự thảo lần 3 Thông tư Hướng dẫn báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký thuốcDự thảo Thông tư ban hành danh mục các dược chất, dạng bào chế phải báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học khi đăng ký thuốc và hướng dẫn báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký thuốc

File đính kèm :
Dự_thảo_lần_3.doc