Quy trình Phòng QLKD Dược >>

QT.KD.04.02 - Quy trình xử lý hồ sơ xuất, nhập khẩu các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc.QT.KD.04.02 - Quy trình xử lý hồ sơ xuất, nhập khẩu các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc

File đính kèm :
T_KD_04_02.rar