QĐ lập HĐTV cấp SĐK VX >>

Quy trình quản lý xung đột lợi ích của Thành viên Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốcQuy trình quản lý xung đột lợi ích của Thành viên Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc.

File đính kèm :
COI_HĐ_TVCSDK.rar