Vắc xin VPCL bị thu hồi >>

Tạm ngừng sử dụng Quinvaxem vắc xinCV 6749/QLD-CL ngày 04/5/2013 Tạm ngừng sử dụng Quinvaxem vắc xin