Thanh tra Dược và MP >>

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động sản xuất thuốc đối với Công ty cổ phần dược phẩm EuvipharmQuyết định số 242/QĐ-QLD ngày 09/6/2016 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc tạm đình chỉ hoạt động sản xuất thuốc đối với Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ký ban hành Quyết định này. Lý do đình chỉ: Công ty đã sử dụng nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thuốc; Kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc không đúng theo tiêu chuẩn đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bán thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu không rõ ngồn gốc xuất xứ sau khi đơn vị đã biết nguyên liệu đó không rõ nguồn gốc xuất xứ.

File đính kèm :
242_QD_QLD.pdf

Các tin khác