Đăng ký thuốc >>

Cập nhật thông tin dược lý của thuốc chứa codeinCục Quản lý Dược có công văn số 12973/QLD-ĐK ngày 07/7/2016 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc cập nhật thông tin dược lý của thuốc chứa codein

File đính kèm :
12973_QLD_DK.pdf

Các tin khác