Công bố nguyên liệu >>

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã đươck cấp SĐK đợt 156 và đợt 157Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã đươck cấp SĐK đợt 156 và đợt 157 (kèm theo công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược)

File đính kèm :
DMCBNL_Dot156-157.rar

Các tin khác