Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng kýCông văn số 8317/QLD-ĐK ngày 16/6/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (nội dung đính chính thay thế nội dung đối với 03 thuốc đã công bố kèm theo công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017 và công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược).

File đính kèm :
8317_QLD_DK.pdf

Các tin khác