Công bố nguyên liệu >>

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu thuốc của thuốc trong nước đã được cấp số đăng kýCông văn số 13495/QLD-ĐK ngày 01/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (danh mục đính kèm)

File đính kèm :
13495_QLD_ĐK.rar

Các tin khác