Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký



Công văn số 13686/QLD-ĐK ngày 06/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay  thế nội dung đối với 01 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm :
13686_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác