Đăng ký thuốc >>

Quyết định ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sungQuyết định số 450/QĐ-QLD ngày 06/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung

File đính kèm :
450_QĐ_QLD.pdf

Các tin khác