Công bố nguyên liệu >>

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Đợt 159 (CV số 15512)Công văn số 15512/QLD-ĐK ngày 07/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm) - Đợt 159

File đính kèm :
5512_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác