THÔNG TIN THUỐC
Trang :  1  2  3  4 

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 20391/QLD-TT ngày 02/11/2015 yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Acid Zoledronic, chứa Hydroxyzin, chứa Flunarizin, chứa Ivabradine
Công văn số 18905/QLD-TT ngày 06/10/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Codein, thuốc có chứa Ibuprofen, Dexibuprofen