THÔNG TIN THUỐC
Trang :  1  2  3  4 

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 20391/QLD-TT ngày 02/11/2015 yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Acid Zoledronic, chứa Hydroxyzin, chứa Flunarizin, chứa Ivabradine
Công văn số 18905/QLD-TT ngày 06/10/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Codein, thuốc có chứa Ibuprofen, Dexibuprofen
Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Ambroxol, Bromhexine, Hydroxyzine, Hydrochloroquine, Chloroquine, Topiramate.