25 Tháng Bảy 2014
 Văn bản Quản lý Đóng
 
Cục Quản lý Dược có công văn khẩn số 12661/QLD-KD ngày 24/07/2014 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng thuốc trong mùa mưa lũ.
Bộ Y tế ban hành Thông tư 23/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014 Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn.
Thông báo
Cục quản lý Dược thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2012
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Cục Quản lý dược ban hành
Công văn số: 11892/QLD-ĐK ngày 10/8/2012 về việc đính chính quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Cục Quản lý dược ban hành
Công văn
Công văn số: 15985/QLD-KD ngày 19/10/2012 của Cục quản lý Dược gửi các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về thuốc tại VN, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc tại VN, Hiệp hội doanh nghiệp dược VN, Hội dược học VN, Hiệp hội các doanh nghiệp Ấn Độ tại VN, Phòng thương mại Châu Âu tại VN - Nhóm các doanh nghiệp dược phẩm về việc xin ý kiến về dự thảo thông tư quy định doanh nghiệp nước ngoài hoạt động thuốc tại Việt Nam
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Cục Quản lý dược ban hành
Công văn số: 15239/QLD-CL ngày 05/10/2012 của Cục quản lý Dược gửi Đồng chí Tổng biên tập Báo Người Lao động về việc đề nghị đính chính các bài viết có nhan đề: "Thuốc "dỏm" Uống rồi đành chịu" của phóng viên Ngọc Dung trên Báo Người Lao động số ra ngày thứ hai, 24/9/2012.
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Cục Quản lý dược ban hành
Quy chế
Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Bộ Y tế ban hành về dược
Dự thảo quy chế đăng ký thuốc
Quy chế này quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc nhập khẩu hoặc thuốc được sản xuất tại Việt Nam nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chuẩn đoán bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể con người. Và có ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn ACTD, ACTR.
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Cục Quản lý dược ban hành
Quyết định
Quyết định số 524/BYT-QLD ngày 25/01/2013 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; Các cơ sở bán lẻ thuốc (loại hình quầy thuốc chưa đạt GPP) về việc thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP đối với quầy thuốc
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Bộ Y tế ban hành về dược
Quyết định số: 3977/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (đợt 1)
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Bộ Y tế ban hành về dược
Thông tư liên tịch
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
Loại nghiệp vụ: Văn bản của liên bộ ban hành
Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người
Loại nghiệp vụ: Văn bản của liên bộ ban hành
Nghị quyết
Nghị quyết 37/CP, ngày 20/6/1996 của Chính phủ về hướng dẫn chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong thời gian 1996-2000 và chính sách quốc gia về thuốc ở Việt Nam
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Quốc hội, Chính phủ ban hành
Nghị quyết 46 - NQ/TW, ngày 23/02/2005 của Bộ chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Quốc hội, Chính phủ ban hành
Luật
Luật dược của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Quốc hội, Chính phủ ban hành
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Quốc hội, Chính phủ ban hành
Pháp lệnh
Pháp lệnh số 16/1999/PL-UBTVQH10, ngày 16/10/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về đo lường
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Quốc hội, Chính phủ ban hành
Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10, ngày 16/11/200 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về quảng cáo
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Quốc hội, Chính phủ ban hành
Nghị định
Nghị định 139/2007/NĐ-CP, ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Quốc hội, Chính phủ ban hành
Nghị định 127/2007/NĐ -CP, ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Quốc hội, Chính phủ ban hành
Thông tư
Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; Thẩm định tiêu chuẩn, Điều kiện hành nghề y, dược; Lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; Cấp chứng chỉ hành nghề y; Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013
Loại nghiệp vụ: Văn bản pháp quy của bộ, ngành khác
Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/06/2012 hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Bộ Y tế ban hành về dược
Chỉ thị
Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Bộ Y tế ban hành về dược
Để rút ngắn thời gian thẩm định, xét duyệt cấp số đăng ký lưu hành thuốc và đơn giản hóa thủ tục, tránh phiền hà cho cơ sở đăng ký thuốc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thẩm định nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và tạo điều kiện phát triển sản xuất cho các đơn vị sản xuất kinh doanh; cũng như tập trung hơn nữa vào công tác hậu kiểm sau khi cấp số đăng ký của cơ quan quản lý, Bộ trưởng Bộ Y tế có chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 04/12/2012 về việc tăng cường hiệu quả công tác thẩm định và cấp số đăng ký sản xuất lưu hành thuốc
Loại nghiệp vụ: Văn bản của Bộ Y tế ban hành về dược
Văn bản
GACP - WHO - 2003 (English)
Loại nghiệp vụ: GACP - WHO
GACP -WHO - 2003 (Vietnamese)
Loại nghiệp vụ: GACP - WHO

 In Ấn   

 Quảng cáo Đóng
Cuc ATVSTP
Kham chua benh
Bo Y te
Hiep hoi duoc
Dược thư
Biểu mẫu báo cáo KDD 2011
Bao SKDS

 In Ấn   

Bản quyền: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.
Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Hà Nội.
Điện thoại: 844-37366483 Fax: 844-38234758. Email: cqldvn@moh.gov.vn
Xây dựng và hỗ trợ bởi VietTotal - http://www.VietTotal.com