Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2015 (28/09/15)
Thực hiện Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm, ngày 28/9/2015 Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 18423/QLD-VP về việc hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2015
Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Acid Zoledronic, chứa Hydroxyzin, chứa Flunarizin, chứa Ivabradine (24/11/15)
Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 20391/QLD-TT ngày 02/11/2015 yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Acid Zoledronic, chứa Hydroxyzin, chứa Flunarizin, chứa Ivabradine
Tham vấn quốc gia về MRA BE - Dự thảo lần 3 MRA báo cáo nghiên cứu BE. (27/05/15)
Tham vấn quốc gia về MRA BE - Dự thảo lần 3 MRA báo cáo nghiên cứu BE.
Xin ý kiến Góp ý Dự thảo 48 TCVN - DĐVN (08/09/15)
Công văn số 14803/QLD-VP ngày 11/8/2015 của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý cho Dự thảo lần thứ 48 Tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc - Dược điển Việt Nam (TCVN - DĐVN)
Dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc (16/09/14)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc
Dự thảo 5 Thông tư ban hành các danh mục thuốc theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP. (17/01/15)
Dự thảo các Thông tư ban hành các danh mục thuốc theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP: Danh mục thuốc đấu thầu; DM thuốc Đấu thầu tập trung; DM thuốc đàm phán giá; DM thuốc trong nước sản xuất được đáp ứng yêu cầu điều trị; ... - Dự thảo 5
Công bố các thủ tục hành chính thay đổi/bổ sung, thủ tục hành chính mới qui định tại Thông tư 44/2014/TT-BYT và Thông tư 19/2014/TT-BYT. (10/06/15)
Công bố các thủ tục hành chính thay đổi/bổ sung, thủ tục hành chính mới qui định tại Thông tư 44/2014/TT-BYT và Thông tư 19/2014/TT-BYT.
Danh sách các nhà sản xuất vắc xin (11/04/15)
Danh sách các nhà sản xuất vắc xin có số đăng ký.