29 Tháng Bảy 2014
 VietTotal.Documents Đóng
 
Công văn số: 13663/QLD-ĐK ngày 13/9/2012 của Cục quản lý Dược gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước về việc: hướng dẫn việc sản xuất và lưu hành thuốc từ dược liệu
Công văn số: 13708/QLD-ĐK ngày 13/9/2012 của Cục quản lý Dược gửi các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc: đăng ký thuốc Natri bicarbonate dùng đường uống
Công văn số: 13707/QLD-ĐK ngày 13/9/2012 của Cục quản lý Dược gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc: đăng ký thuốc chứa thành phần Pioglitazone
Công văn số: 13706/QLD-ĐK ngày 13/9/2012 của Cục quản lý Dược gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc: đăng ký và nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm thuốc chứa thành phần Buflomedil
Công văn số: 13705/QLD-ĐK ngày 13/9/2012 của Cục quản lý Dược gửi Les Laboratoires Servier và các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc: cập nhật thông tin về chống chỉ định và cảnh báo khi sử dụng thuốc

 In Ấn   

 Quảng cáo Đóng
Cuc ATVSTP
Kham chua benh
Bo Y te
Hiep hoi duoc
Dược thư
Biểu mẫu báo cáo KDD 2011
Bao SKDS

 In Ấn   

Bản quyền: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.
Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Hà Nội.
Điện thoại: 844-37366483 Fax: 844-38234758. Email: cqldvn@moh.gov.vn
Xây dựng và hỗ trợ bởi VietTotal - http://www.VietTotal.com