cucduocquanlyduoc
24 Tháng Tư 2014
 Thống kê truy cập Đóng
Tư Cách Thành Viên Tư Cách Thành Viên:
Người Dùng Mới Nhất Mới Nhất: thai1967
Mới Ngày Hôm Nay Mới Ngày Hôm Nay: 1
Mới Ngày Hôm Qua Mới Ngày Hôm Qua: 7
Đếm Người Dùng Toàn Bộ: 2775

Người Dùng Online Người Dùng Online:
Khách Khách: 37
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 37


 In Ấn   

 Liên kết Đóng

 In Ấn   

 VietTotal.Documents Đóng
 
Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin phòng bệnh sởi Liên quan đến tình hình cung ứng vắc xin phòng bệnh sởi ngày 23/04/2014 Cục Quản lý dược đã có công văn số 6656/QLD-KD gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vắc xin về việc cung ứng đủ vắc xin cho nhu cầu phòng bệnh đồng thời Cục Quản lý dược cũng có công văn số 352/QLD-KD ngày 22/04/2014 gửi Cục Y tế dự phòng để phối hợp cung ứng đủ vắc xin cho nhu cầu phòng bênh của nhân dân. Nội dung chi tiết các công văn được đăng tải tại Mục: Văn bản quản lý/Văn bản mới ban hành.
Thông báo
Cục quản lý Dược thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2012
Công văn số: 11892/QLD-ĐK ngày 10/8/2012 về việc đính chính quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài
Thông báo số 702/TB-QLD ngày 23 tháng 1 năm 2009 của Cục trưởng Cục Quản lý dược về việc kiểm tra chất Dioxin trong dầu gội đầu trị gàu Double Rich
Công văn
Công văn số: 15985/QLD-KD ngày 19/10/2012 của Cục quản lý Dược gửi các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về thuốc tại VN, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc tại VN, Hiệp hội doanh nghiệp dược VN, Hội dược học VN, Hiệp hội các doanh nghiệp Ấn Độ tại VN, Phòng thương mại Châu Âu tại VN - Nhóm các doanh nghiệp dược phẩm về việc xin ý kiến về dự thảo thông tư quy định doanh nghiệp nước ngoài hoạt động thuốc tại Việt Nam
Công văn số: 15239/QLD-CL ngày 05/10/2012 của Cục quản lý Dược gửi Đồng chí Tổng biên tập Báo Người Lao động về việc đề nghị đính chính các bài viết có nhan đề: "Thuốc "dỏm" Uống rồi đành chịu" của phóng viên Ngọc Dung trên Báo Người Lao động số ra ngày thứ hai, 24/9/2012.
Công văn số: 15238/QLD-CL ngày 05/10/2012 của Cục quản lý Dược gửi đồng chí Tổng biên tập Báo Lao động về việc đề nghị đính chính các bài viết nhan đề: "Hàng loạt thuốc tân dược bị đề nghị thu hồi trên cả nước: Bán ra nhiều, thu nhỏ giọt" của phóng viên V.Tuấn trên Báo Lao đông số ra ngày Thứ năm, 27/9/2012.
Công văn số: 14883/QLD-CL ngày 1/10/2012 của Cục quản lý dược gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện trực thuộc Trung ương; Các công ty nhập khẩu thuốc thành phẩm; Công ty Austin Pharma Speccialties Co.,; Công ty Ozia Pharmaceutial Pty. Ltd.; Công ty Flamingo Pharmaceutical Ltd. India về việc đình chỉ lưu hành thuốc PIROXICAM Capsules USP 20mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn số: 14542/QLD-TT ngày 24/9/2012 của Cục quản lý dược gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc khuyến cáo sử dụng thuốc có chứa drospirenone
Quy chế
Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Dự thảo quy chế đăng ký thuốc
Quyết định
Quyết định số 524/BYT-QLD ngày 25/01/2013 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; Các cơ sở bán lẻ thuốc (loại hình quầy thuốc chưa đạt GPP) về việc thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP đối với quầy thuốc
Quyết định số: 3977/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (đợt 1)
Quyết định số: 196/QĐ-QLD ngày 10/8/2012 về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 01 thuốc để xuất khẩu
Quyết định số 3506/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Bộ Y tế về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Quyết định số 14233/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký của thuốc của CQLD ban hành ngày 03/12/2009
Thông tư liên tịch
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người
Thông tư số 10/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 29/04/2010 về việc hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện
Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV, ngày 05/06/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước
Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV, ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương
Nghị quyết
Nghị quyết 37/CP, ngày 20/6/1996 của Chính phủ về hướng dẫn chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong thời gian 1996-2000 và chính sách quốc gia về thuốc ở Việt Nam
Nghị quyết 46 - NQ/TW, ngày 23/02/2005 của Bộ chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
Luật
Luật dược của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006
Pháp lệnh
Pháp lệnh số 16/1999/PL-UBTVQH10, ngày 16/10/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về đo lường
Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10, ngày 16/11/200 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về quảng cáo
Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10, ngày 10/05/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giá.
Nghị định
Nghị định 139/2007/NĐ-CP, ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp
Nghị định 127/2007/NĐ -CP, ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Nghị định số 133/2003/NĐ-CP, ngày 06/11/2003 cảu Chính phủ bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 cảu Chính phủ
Nghị định số 179/2004/NĐ-CP, ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Nghị định số 90/2007/NĐ-CP, ngày 31/5/2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
Thông tư
Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; Thẩm định tiêu chuẩn, Điều kiện hành nghề y, dược; Lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; Cấp chứng chỉ hành nghề y; Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013
Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/06/2012 hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
Thông tư số 48 /2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”
Thông tư số 47 /2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn các công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam
Thông tư số 46 /2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
Chỉ thị
Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế
Để rút ngắn thời gian thẩm định, xét duyệt cấp số đăng ký lưu hành thuốc và đơn giản hóa thủ tục, tránh phiền hà cho cơ sở đăng ký thuốc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thẩm định nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và tạo điều kiện phát triển sản xuất cho các đơn vị sản xuất kinh doanh; cũng như tập trung hơn nữa vào công tác hậu kiểm sau khi cấp số đăng ký của cơ quan quản lý, Bộ trưởng Bộ Y tế có chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 04/12/2012 về việc tăng cường hiệu quả công tác thẩm định và cấp số đăng ký sản xuất lưu hành thuốc
Chỉ thị của Bộ Y tế số 01/2008/CT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2008 về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc - GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc
Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg, ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả
Chỉ thị số 02/1999/CT- BYT, ngày 01/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý thuốc gây nghiện và thuốc hướng tâm thần
Văn bản
GACP - WHO - 2003 (English)
GACP -WHO - 2003 (Vietnamese)

 In Ấn   

 Quảng cáo Đóng
Cuc ATVSTP
Kham chua benh
Bo Y te
Hiep hoi duoc
Dược thư
Biểu mẫu báo cáo KDD 2011
Bao SKDS

 In Ấn   

 Số người truy cập Đóng

 In Ấn   

 Phản hồi Đóng
Hủy Bỏ   Gửi

 In Ấn   

Bản quyền: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.
Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Hà Nội.
Điện thoại: 844-37366483 Fax: 844-38234758. Email: cqldvn@moh.gov.vn
Xây dựng và hỗ trợ bởi VietTotal - http://www.VietTotal.com