TIN TỨC - SỰ KIỆN
Quyết định số 523/QĐ-QLD ngày 19/9/2014 của Cục QLD về việc rút số đăng ký lưu hành các thuốc: Nadixlife (SĐK:VN-14763-12) - Mioxen 625 (SĐK: 16894-13) - Mexid 625 (SĐK: VN-16367-13) - Brunes (SĐK: VN-15016-12) - Cefdoxm (SĐK: VN-16381-13) - Pantosyn (SĐK: VN-16068-12) và Cefpodoxime Proxetil for Oral suspension USP 100mg ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do vi phạm chất lượng
Quyết định số 523/QĐ-QLD ngày 19/9/2014 của Cục QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do vi phạm chất lượng. (29/09/14)
Quyết định số 523/QĐ-QLD ngày 19/9/2014 của Cục QLD về việc rút số đăng ký lưu hành các thuốc: Nadixlife (SĐK:VN-14763-12) - Mioxen 625 (SĐK: 16894-13) - Mexid 625 (SĐK: VN-16367-13) - Brunes (SĐK: VN-15016-12) - Cefdoxm (SĐK: VN-16381-13) - Pantosyn (SĐK: VN-16068-12) và Cefpodoxime Proxetil for Oral suspension USP 100mg ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do vi phạm chất lượng
Tổng hợp câu hỏi và trả lời tại Hội nghị giao ban công tác Dược và Mỹ phẩm năm 2013. (23/08/14)
Tổng hợp câu hỏi và trả lời tại Hội nghị giao ban công tác Dược và Mỹ phẩm năm 2013.
Dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc (16/09/14)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc